LFT551-01

Varning!
Snötillgången begränsad.
Stenar och hinder ej utmärkta.
Åk försiktigt!
Storlek 450x570 mm
Skylten är tillverkad av 1,5 mm kantbockad aluminiumplåt.