Stigges Reklam ligger i Järvsö, Hälsingland. Företaget grundades 1973 av Stig Göran Larsson, då som ett enmansföretag i liten skala. Idag sysselsätts av 4 personer, med en samarbetspartner i samma hus. Företaget är ett av de äldsta och mest etablerade i Järvsö. 

Verksamheten omfattar skyltar, ljusreklam, bildekorer, banderoller, storprintning, dekaler och specialprodukter som hör branschen till. Vi tillgodoser våra kunders önskemål, från idé till färdig produkt, över hela landet. 

Vi eftersträvar sunda relationer till vår personal, uppdragsgivare och samarbetspartners. Vi förfogar över en kompetent personal och jobbar med flexibla lösningar till gagn för våra uppdragsgivare. Företagets framgång bygger på våra uppdragsgivares förtroende. Det betyder att vi ständigt måste utveckla och uppdatera vår personal inom vårt branschområde. Det kommer ständigt nya innovationer som tillför nya kompetenser som är viktiga i vårt arbete. En del i den generella kompetensutvecklingen är ett målmedvetet miljöarbete som skall ingå i företagets kvalitetssystem. Detta är något vi på Stigges Reklam arbetar hårt för. Vi anser att det är viktigt att satsa på miljön för framtiden och även för ekonomin.

Förutom en ansenlig maskinpark för tillverkning och bearbetning av material förfogar vi även över ett antal specialfordon anpassade för monteringsuppdrag. 


KVALITETSPOLICY

STIGGES REKLAM AB arbetar för att kunden skall känna att vi i nära samarbete utför våra uppdrag på ett sätt som uppfyller kundens krav genom att:

Vara seriösa och pålitliga.
Ha klara och enkla samarbetsformer.
Ha en tydlig dokumentation och redovisning av våra projekt.


KVALITETSSYSTEM

Kvalitetssystemet beskriver hur företaget skall styra sin verksamhet i syfte att säkerställa att utlovade uppdrag håller rätt kvalité. Vi jobbar med en kvalitetsplan med egenkontroll, uppföljning och kvalitetsrapportering.


Kontakta oss!
0651-415 60