Classic Signs

Personliga butiksskyltar har en lång tradition i Sverige. Det började med att handlaren hängde ut ett varuprov utanför butiken. Ganska snart övergick man till fasta symboler som hängdes på smidda järnstag.

En personlig utformning av skylten sätter prägel på rörelsen. Naturligtvis är detta extra viktigt om butiken är belägen i en känslig miljö.

I Hälsingland finns starka kulturhistoriska traditioner. En butiks- eller fasadskylt som inte passar in i miljön är ständigt ett irritationsmoment och bidrar till att skapa en negativ bild av den aktuella rörelsen som drivs "under" skylten.

Kontakta oss för mer info!


Inga produkter finns i denna kollektion.